بسته آمایش سرزمینی،ماموریت گرایی و تمرکز زدایی و ارتقا توانمندی دانشگاه ها

تعداد بازدید:۲۷۸۵

اعضای کارگروه بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی

  • آقای دکتر عزیز کامران
  • آقای دکترحامد زندیان
  • خانم دکترمژگان خانبابازاده
  • خانم دکتر خاطره عیسی زاده
  • آقای دکتر محمد قاسم گلمحمدی
  • خانم دکترتلما ظهریان
  • خانم مرضیه محمدی
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸