Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

اولین رویداد ایده شو در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فصلنامه علمی-پژوهشی طب و تزکیه
راهنمایی سامانه طبیب

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

با هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی ستادی از فعالیتهای آموزشی دانشگاه در جهت هماهنگ سازی آموزش دانشگاه با سایر فعالیتهای و نیازها جامعه و کشور فعالیت می نماید.

این حوزه با بهره مندی از تجربه طولانی فرهنگ سازمانی مناسب و خبره در رقابت با سایر دانشگاههای علوم پزشکی خدمات خود را به دانشجویان (دوره های عمومی و تکمیلی)، فارغ التحصیلان (مشمولین آموزش مداوم)، واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش پزشکی و اعضاء هیأت علمی ارائه می نماید.

همچنین معاونت آموزشی دانشگاه با تلاش در جهت بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع و بهره آوری نوین در تسریع و کارآمد سازی فرآیندها و توسعه تحصیلات تکمیلی سعی در جلب رضایت داشته و همت خود را برای پاسخ به نیازهای ایشان مصروف می دارد.

جهت اصلی حرکت این حوزه، هدایت فعالیتهای آموزشی دانشگاه به سمت پاسخگوئی به نیاز جامعه و تربیت نیروی انسانی ماهر برای ارتقاء سلامت است.

سامانه فعالیتهای نوآورانه

لینک کانال معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی در پیام رسان بله mededu_ir@

فرم گزارش مشکلات سامانه ای (سما) ارزشیابی اساتید توسط فراگیران

فرم ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع