اطلاعیه ثبت نام آنلاین و ارسال مدارک دانشجویان جدیدالورود

 

اطلاعیه ثبت نام آنلاین و ارسال مدارک دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام آنلاین و ارسال مدارک دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال 1400

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

با هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی ستادی از فعالیتهای آموزشی دانشگاه در جهت هماهنگ سازی آموزش دانشگاه با سایر فعالیتهای و نیازها جامعه و کشور فعالیت می نماید.

این حوزه با بهره مندی از تجربه طولانی فرهنگ سازمانی مناسب و خبره در رقابت با سایر دانشگاههای علوم پزشکی خدمات خود را به دانشجویان (دوره های عمومی و تکمیلی)، فارغ التحصیلان (مشمولین آموزش مداوم)، واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش پزشکی و اعضاء هیأت علمی ارائه می نماید.

همچنین معاونت آموزشی دانشگاه با تلاش در جهت بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع و بهره آوری نوین در تسریع و کارآمد سازی فرآیندها و توسعه تحصیلات تکمیلی سعی در جلب رضایت داشته و همت خود را برای پاسخ به نیازهای ایشان مصروف می دارد.

جهت اصلی حرکت این حوزه، هدایت فعالیتهای آموزشی دانشگاه به سمت پاسخگوئی به نیاز جامعه و تربیت نیروی انسانی ماهر برای ارتقاء سلامت است.

سامانه فعالیتهای نوآورانه

سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان

فرم ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع