فرم ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرم ارتباط با دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • اطلاعات شناسنامه ای
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کابر پذیرفته می شود.
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  6
 • اطلاعات تحصیلی
  7
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • دانشکده محل تحصیل*
  10
 • سال دانش آموختگی*
  11
 • اطلاعات شخصی
  12
 • شغل فعلی*
  13
 • تلفن همراه*
  14
 • تلفن ثابت*
  15
 • آدرس پستی*
  16
 • آدرس پست الکترونیکی*آدرس صحیح ایمیل
  17
 • توانمندی ها و علایق
  18
 • در این بخش می توانید برای تسهیل ارتباط با دفتر دانش آموختگان علاقمندی ها و توانمندی های خود را درج نمائید تا در صورت لزوم در زیمنه های فوق تسهیلات مورد نظر برای شما در نظر گرفته شود یا در این زمینه ها از شما دعوت به همکاری گردد.
  19
 • آموزشی ( لطفا رشته مورد نظر خود را به ترتیب اولویت مشخص کنید*
  20
 • پژوهشی (لطفا زمینه پژوهش مورد نظر خود را مشخص کنید)*
  21
 • هنری ( مهارت یا علاقه خود را به ترتیب اولویت مشخص کنید*
  22
 • فرهنگی و اجتماعی (لطفا زمینه فرهنگی ، اجتماعی که مابل به همکاری می باشد را به ترتیب اولویت مشخص فرمایید)*
  23
 • ورزشی (لطفا رشته ورزشی خود را به ترتیب اولویت مشخص کنید)*
  24
 • سایر موارد*
  25