کارشناس فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۳۱۲

مهندس رقیه صادقی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتر

پست الکترونیکی: r.sadegi@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۷

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

شرح وظایف:

کارشناس IT حوزه معاونت آموزشی (رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه معاونت آموزشی)

بارگزاری اطلاعات وب سایت (وب سایت معاونت آموزشی، مرکز EDC ، کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی)

ارزشیابی تحت وب اساتید (سامانه ارزشیابی تحت وب اساتید توسط دانشجویان علوم پایه)

مکاتبات حق التدریس (بررسی درخواست‌های حق التدریس و مکاتبه با دانشکده‌ها و هیأت اجرایی جذب)

مکاتبات متعهدین خدمت (بررسی درخواست‌های و مکاتبه با دانشکده‌ها و هیأت اجرایی جذب)

مکاتبات اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

 

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷