پرسشنامه حرفه ای گری پزشکان

تعداد بازدید:۲۴۴۲

استاد گرامی

با سلام و احترام

پرسش نامه‌هایی که در اختیار دارید، برای تعیین شاخص روایی محتوایی هر یک از گویه ها، از نظرات شما متخصصین محترم در قالب سه معیار ضرورت، تناسب و شفافیت سوال به صورت مجزا با استفاده از طیف لیکرت ۴ قسمتی برای هر سه معیار استفاده می‌شود لذا خواهشمندیم که در تعیین شاخص روایی محتوای ابزار، نظر خود را با رنگین کردن گزینه مورد نظر اعلام نمایید. ضمناً دریافت نظرات ارزشمند شما در ستون پیشنهادات به بهبود کارائی این ابزار کمک خواهد کرد. لطفاً بعد از تکمیل فرم‌های ذیل به ایمیل EDC@arums.ac.ir یا edc.ardebil@gamil.com ارسال فرمائید.

فرم یک

فرم دو

فرم سه

فرم چهار

 

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۷