لیست مسئولین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۷۰۴

به منظور انسجام امورمربوطه به هر بسته در سطح کشور تیمی متشکل از مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت مسئولیت پیگیری های ستادی و پاسخگوئی به سئوالات هر بسته را بر عهده گرفته است.

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷