معاون آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۷۱۸۹

دکتر سعید صادقیه اهری

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی

پست الکترونیکی:   s.sadeghiyeh@arums.ac.ir

تلفن تماس : ۳۳۵۳۴۷۵3-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۰