معرفی مرکز آزمون

تعداد بازدید:۵۱۲

این مر کز از تاریخ 30 خرداد 1400شروع به کار نموده و در  طبقه زیرین ساختمان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی قرار دارد.  این سالن که با اعتبار بالغ بر شش میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسیده دارای ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر می باشد و جهت برگزاری آزمون و در مواقع ضروری، برای برگزاری کلاسهای مجازی استفاده خواهد شد

مسئول مرکز:

http://arums.ac.ir/images/vcedu/fa/page/editor/2019/1574145749-1573887591-1555315080-edajxefzwah4e1.jpg

دکتر رامین نسیمی دوست ازگمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

پست الکترونیکی r.nasimdoust@arums.ac.ir 

 

کارشناس مرکز :

مهندس رقیه صادقی

مرتبه علمیکارشناس ارشد

رشته تخصصی: مهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتر

پست الکترونیکی: r.sadegi.eng@gmail.com

تلفن تماس: 33534752

داخلی: 2357

 

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۴۰۰