ستاد رفاهی اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۴۲۳۵

دبیر ستاد رفاهی اعضای هیات علمی

دکتر هادی پیری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: دکتری باکتری شناسی

پست الکترونیکی: hadi.peeridogaheh@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳-۰۴۵

تلفن داخلی ۲۰۴ (تلفنخانه ۱ - ۳۳۵۱۲۰۰۰)

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵