میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۱۴۵۰۲۱

عنوان خدمت

کد خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای میز خدمت - مدارک لازم- قوانین

شماره تماس مسئول مربوطه

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی سوالات متداول

آموزش مداوم جامعه پزشکی ۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰ فرایند از طریق سامانه  آموزش مداوم جامعه پزشکی با لینک صورت می‌پذیرد  

۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۸۷

دکتر بهنام فیروزی

مشاهده نظرسنجی
بررسی درخواست‌های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی (** این مرکز فاقد رشته دستیار دندان پزشکی می‌باشد**) ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۴ فرایند نقل و انتقال دانشجویان از طریق سامانه وزارتی به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

درخواست و ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه به صورت دستی صورت می‌پذیرد.

۰۴۵- ۳۳۵۲۲۰۸۸ خانم مهناز آذری مشاهده نظرسنجی
تحلیل آزمون ها (** ارزشیابی امتحانات پایان ترم دانشجویان**) ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲ فلوچارت در این مرکز فقط امتحانات پایان ترم دانشجویان ارزشیابی می‌شود و نتیجه به اساتید اعلام می‌گردد. خانم جوانمرد   مشاهده نظرسنجی
ارزشیابی بخشهای آموزشی دستیاردانشگاههای علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰ فلوچارت ارزشیابی اساتید به دو صورت دستی و الکترونیکی صورت می‌پذیرد

خانم مرضیه محمدی ۳۱۵۵۲۳۵۲-۰۴۵

 مشاهده نظرسنجی
ارتقای اعضای هیأت علمی ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۱ فلوچارت فرایند به صورت حضوری انجام می‌پذیرد.

۰۴۵- ۳۱۵۵۲۳۵۵ آقای عظیم ملک پور

مشاهده نظرسنجی

جذب اعضای هیأت علمی

۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰ فلوچارت ثبت نام اولیه و اعلام نتایج به صورت الکترونیکی از طریق لینک ذیل انجام می‌گیرد، مراحل مصاحبه طبق فرایند جذب اعضای هیأت علمی به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

۰۴۵- ۳۳۵۲۵۳۵۰ خانم معصومه رستم نژاد

مشاهده نظرسنجی
سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی وگسترش رشته‌های تخصصی، دوره‌های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۰ فلوچارت

 

۰۴۵- ۳۳۵۲۲۰۸۸ آقای علی دلیر 

 مشاهده نظرسنجی
صدور دانشنامه های تحصیلی دانش آموختگان   فلوچارت   آقای پویا مشاهده نظرسنجی
تایید مهمانی دانشجویان داخل کشور   فلوچارت   خانم آذری مشاهده نظرسنجی
ترفیع پایه اعضای هیات علمی   فلوچارت    آقای ملک پور مشاهده نظرسنجی
برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری   فلوچارت     مشاهده نظرسنجی

 

 

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۴۰۱