معرفی دبیر خانه

تعداد بازدید:۳۵۷۹

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می‌تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود

اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت وتامین منابع انسانی کارآمدرا برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. این برنامه در قالب ۱۱ بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع ۴۶ محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می‌گیرد. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در راستای اجرای طرح تحول آموزش پزشکی استراتژی خود را تعیین و فعالیت خود را شروع نمود.

 

اهداف

  • تشکیل کار گروههای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
  • توجیح و آموزش بسته‌های تحول به اعضای کارگروهها
  • اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
  • ایفای نقش راهبردی طرح تحول در سطح دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد کارگروهها
  • پی گیری بارگذاری مستندات عملکرد کارگروهها در سامانه ارزیابی آتنا
  • پایش عملکرد کارگروهها
  • برقراری ارتباط با دبیر خانه کلان منطقه دو آمایشی کشور و وزارت متبوع
  • بارگذاری مستندات عملکرد دانشگاه در وب سایت دبیرخانه

اعضای دبیرخانه مرکزی:

مسئول دبیرخانه: دکتر عزیز کامران (عضو هیات علمی)


کارشناس دبیر خانه: خانم فاطمه علی پور

مسئولین بسته ها:

ردیف

نام بسته

نام مسئول

نام کارشناس

۱

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی

دکتر رامین نسیمی دوست

فاطمه علی پور

۲

بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

مهدی حسین نژاد

فاطمه علی پور

۳

بسته آموزش پاسخگو وعدالت محور

دکتر عقیل حبیبی

فاطمه علی پور

۴

بسته توسعه راهبردی هدفمند ماوریت گرایی برنامه آموزش سلامت

دکتر رامین نسیمی دوست

علی دلیر

۵

بسته آمایش سرزمینی ماموریت گرایی و تمرکززدایی وارتقاء توانمندی دانشگاهها

دکتر حامد زندیان

مرضیه محمدی

۶

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

دکتر آرزو معینی

فاطمه علیپور

۷

بسته توسعه آموزش مجازی درعلوم پزشکی

دکتر ناهید احمدیان

فاطمه علی پور

۸

بسته ارتقاء نظام ارزیابی وآزمونهای علوم پزشکی

دکتر خاطره عیسی زاده فر

رباب جوانمرد

۹

بسته اعتباربخشی موسسات وبیمارستانهای آموزشی

دکتر عزیز کامران

رباب جوانمرد

۱۰

بسته توسعه وارتقاء زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی

دکتر جعفر محمدشاهی

فاطمه علی پور

۱۱

بسته برنامه پایش بسته های تحولی

دکتر عزیز کامران

فاطمه علی پور

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۰