آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی

تعداد بازدید:۳۲۵۳

فرایندهای حوزه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آئین نامه ها و دستورالعمل های وزارتی

آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی مقاطع دستیاری، دکتری پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی را از  اینجا مطالعه کنید

آئین نامه ها و برنامه های آموزشی داروسازی را از  اینجا مطالعه کنید 

آئین نامه ها و برنامه های آموزشی دندانپزشکی را از  اینجا مطالعه کنید 

آئین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر را از اینجا مطالعه کنید

آئین نامه استعدادهای درخشان را از اینجا مطالعه کنید

 

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۰