بین المللی سازی آموزش

تعداد بازدید:۳۳۹۹

اعضای کارگروه بسته بین الملل سازی آموزش علوم پزشکی

  • آقای دکتر بهزاد داورنیا
  • آقای دکتر عزیز کامران
  • آقای دکتر حمداله پناهپور
  • آقای دکتر مجتبی امانی  
  • آقای مهندس پاشا سلیمی
  • آقای محمد ذاکر توسلی
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸