بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

تعداد بازدید:۳۲۸۹

اعضای کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی

 • آقای دکتر قدرت اخوان اکبری
 • آقای دکتر مسعود انتظاری اصل
 • آقای دکتر شهاب بهلولی
 • آقای دکتر عزیز کامران
 • آقای دکتر حمداله پناهپور
 • آقای دکتر علی محمدیان
 • خانم دکتر خاطره عیسی زاده فر
 • آقای دکتر محمدرضا رضایی بنا
 • آقای دکتر حامد زندیان
 • آقای دکتر بهرام حافظی فر
 • آقای دکتر حبیب افضلی فرد
 • آقای دکتر محمد امانی
 • آقای دکترحسن قبادی
 • آقای دکتر مهران آسایشی
 • خانم دکتر آرزو معینی
 • خانم دکتر افسانه انتشاری
 • آقای دکتر رامین نسیمی دوست
 • خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی

اهداف کارگروه: 

۱) تشکیل کارگروه خبرگان

۲) شناسایی حیطه های سرآمدی دانشگاه در عرصه آموزش پزشکی به شواهد، نقاط قوت و فرصت های موجود در منطقه آمایشی

۳) تدوین نقشه راه مرجعیت علمی در عرصه آموزش علوم پزشکی در منطقه آمایشی و در حیطه سرآمدی تعیین شده

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸