بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۷۳۶

اعضای کارگروه آموزش مجازی

  • آقای دکترعبداله مهدوی
  • آقای دکترمهدی اجری
  • آقای دکترکمال ابراهیمی
  • خانم دکتر سمیه حکمت فر
  • آقای دکتر محمد محمدزاده
  • آقای دکتر کریم جعفری کفاش
  • خانم دکتر مهرناز مشعوفی
  • آقای مهندس وحید فاتحی
  • خانم دکتر ساقی سپهری
  • خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی

اهداف کارگروه:

تدوین برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸