بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش عالی سلامت

تعداد بازدید:۲۹۶۰

اعضای کارگروه بسته توسعه راهبردی و هدفمند

  • آقای دکتر حمداله پناهپور
  • آقای دکتر عزیز کامران
  • آقای دکتر مهدی اجری
  • آقای دکتر مهدی وثوقی نیری
  • آقای دکتر امین کانونی
  • آقای دکتر بیوک علی حسین زاده
  • آقای علی دلیر
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸