تقویم دانشگاهی

تعداد بازدید:۷۱۷۲

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  •  نیمسال اول

انتخاب واحد اینترنتی

13 تا 18 شهریورماه 1400

شروع کلاسها

1400.06.20

حذف واضافه دو درس

1400.06.30 و 1400.06.31

حذف اضطراری یک درس

9 و 10 آذرماه 1400

پایان کلاس ها

1400.10.15

شروع امتحانات

1400.10.18

پایان امتحانات

1400.11.6

امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی

2 و 3 بهمن ماه 1400

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۴۰۰